Beşiktaş İmar A.Ş. - Beşiktaş İmar A.Ş.

Beşiktaş'ta Kentsel
Dönüşüm

Semtimiz tarihi ve kültürel dokuya sahip olması yanı sıra yaşlı yapı stoğuna sahip olması sebebiyle depreme dirençli sağlam yapılara sahip olmamız için hazırlanmamız zorunlu hale gelmektedir. Bu süreçte Beşiktaş İmar A.Ş. olarak komşularımızın yanındayız.

Beşiktaş'ta Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Aşamaları

1. Fizibilite Çalışması

Kentsel dönüşüm sürecinin  ilk aşaması, mevcut binanınızın metraj analizini yapmaktır. Mevcut binanızın durumunu analiz ettikten sonra  yeni imar durumuna göre avan projeniz ve kazanımlarınız üzerinde çalışılarak dönüşüm modelleri oluşturulur.

2. Avan Proje

Kentsel dönüşüm projeleri için oluşturulan dönüşüm modeline uygun olarak avan proje çalışması yapılır. Teknik şartname ile birlikte sözleşme taslağı hazırlanır.

3. Yüklenici Seçimi

Malikler tarafından onaylanan avan proje ve teknik şartnameye uygun olarak yüklenici teklifleri toplanır. Yüklenicilerin mali ve teknik alt yapıları incelenir ve hak sahiplerine sunulur. Hak sahiplerinin yüklenici seçiminden sonra sözleşme aşamasına geçilir.

4. Takip ve Denetim

Kentsel dönüşüm projelerinin son aşaması inşaat kontrol ve teslimat aşamasıdır. Beşiktaş İmar A.Ş., sözleşmenin imzalanmasından inşaatın yapım sürecinin tamamlanıp binaların yapı kullanım izin belgesi almasına kadar ki süreci kat maliklerinin temsilcisi sıfatıyla kontrol eder.

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Beşiktaş İmar A.Ş. olarak komşularımızın yanındayız. Biz, yüklenici firmalar karşısında hak sahiplerinin temsilcisiyiz. Amacımız Beşiktaşlı komşularımıza kentsel dönüşüm süreçlerinde ihtiyaçları olan tüm teknik ve hukuki desteği vermektir.
Rıza Akpolat

Rıza Akpolat

Beşiktaş Belediye Başkanı

Başkanın Mesajı

Değerli komşularım, Türkiye, dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunması nedeniyle bir ‘deprem ülkesi’ olarak tanımlanmaktadır. Yakın tarihimizde yaşanan depremlerin neden olduğu yıkım, kayıp ve acıların bir daha yaşanmaması için yapılması gerekenleri artık hepimiz biliyoruz.

Hakkımızda

Biz tamamı Beşiktaş Belediyesine ait olan, komşularımıza kentsel dönüşüm sürecinde hizmet etmek ve Beşiktaş semt yaşamını ilgilendiren ve semtin fiziksel çevre sorunlarını çözüme ulaştırmak için kurulmuş bir iştirak şirketiyiz.

Beşiktaş İMAR A.Ş. Yönetim Kurulu

Mimar Oylum Işık

N. Oylum Işık

Mimar
Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu